Uncategorized

MSAM – Minggu Saham Amanah Malaysia 2023

MSAM 2023 menyediakan pelbagai aktiviti pendidikan pelaburan dan pameran yang disertai kira- kira 50 pempamer terdiri daripada syarikat-syarikat Kumpulan PNB, ejen ASNB, badan kawal selia dan agensi Kerajaan Negeri.

Location: Setia Fontaines Bertam, P.Pinang

Event date: 30 – 08 Oct 2023

Time: 10 AM – 10 PM